ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 25th, 2020:

Σάββατο 23 έως Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Σάββατο 23 έως Δευτέρα 25 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.040,876
UNLEADED 95 BIO 986,406 985,918
UNLEADED 100 BIO 1.054,545 1.054,952
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 740,802 739,754
HEATING GASOIL (ΧΠ) 525,304 524,165
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 782,525 784,865
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 404,949 401,024
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 465,249 461,324
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 511,065 535,809
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 453,788 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 277,315 276,156
Fuel Oil No 380 1%S 273,074 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 251,260 -
KERO SPECIAL 256,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 175,420 180,010
ΒΕΑ 30/45 - 197,440
ΒΕΑ 35/40 192,850 -
ΒΕΘ 50/70 179,090 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90) και την Υ.Α. Α.1110/11-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1851), η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως και την 31/5/2020.