ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 19th, 2020:

Τρίτη, 19 Μαΐου 2020

Τρίτη, 19 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.011,281
UNLEADED 95 BIO 956,770 956,262
UNLEADED 100 BIO 1.025,296 1.025,702
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 724,153 723,076
HEATING GASOIL (ΧΠ) 505,076 503,916
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 744,286 746,636
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 363,934 359,958
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 424,234 420,258
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 492,231 517,249
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 407,240 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 260,006 258,816
Fuel Oil No 380 1%S 256,396 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 209,570 -
KERO SPECIAL 215,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 163,050 167,700
ΒΕΑ 30/45 - 185,340
ΒΕΑ 35/40 180,690 -
ΒΕΘ 50/70 166,770 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90) και την Υ.Α. Α.1110/11-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1851), η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως και την 31/5/2020.