ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 4th, 2020:

Σάββατο 2 έως Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

Σάββατο 2 έως Δευτέρα 4 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 963,168
UNLEADED 95 BIO 908,677 908,178
UNLEADED 100 BIO 976,337 976,744
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 673,772 672,714
HEATING GASOIL (ΧΠ) 464,559 463,409
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 698,480 700,829
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 316,755 312,789
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 377,055 373,089
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 456,056 481,002
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 357,305 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 210,173 209,003
Fuel Oil No 380 1%S 206,349 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 92,660 -
KERO SPECIAL 98,210 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 102,800 107,440
ΒΕΑ 30/45 - 125,020
ΒΕΑ 35/40 120,380 -
ΒΕΘ 50/70 106,500 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90), η περίοδος διάθεσης του πετρ. Θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται εώς την 15/5/2020.

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 956,679
UNLEADED 95 BIO 902,188 901,689
UNLEADED 100 BIO 969,767 970,174
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 667,161 666,093
HEATING GASOIL (ΧΠ) 457,398 456,240
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 691,891 694,249
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 308,762 304,796
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 369,062 365,096
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 459,351 484,288
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 346,484 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 200,003 198,833
Fuel Oil No 380 1%S 195,996 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 79,190 -
KERO SPECIAL 84,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 96,910 101,540
ΒΕΑ 30/45 - 119,120
ΒΕΑ 35/40 114,490 -
ΒΕΘ 50/70 100,610 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90), η περίοδος διάθεσης του πετρ. θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται εώς την 15/5/2020