ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 18th, 2020:

Σάββατο 16 έως Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Σάββατο 16 έως Δευτέρα 18 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 999,687
UNLEADED 95 BIO 945,176 944,678
UNLEADED 100 BIO 1.013,498 1.013,925
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 711,939 710,872
HEATING GASOIL (ΧΠ) 491,966 490,818
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 734,563 736,933
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 354,242 350,285
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 414,542 410,585
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 482,254 507,282
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 397,618 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 250,976 249,806
Fuel Oil No 380 1%S 248,006 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 190,130 -
KERO SPECIAL 195,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 150,490 155,130
ΒΕΑ 30/45 - 172,760
ΒΕΑ 35/40 168,120 -
ΒΕΘ 50/70 154,200 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90) και την Υ.Α. Α.1110/11-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1851), η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως και την 31/5/2020.