ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 30th, 2019:

Πέμπτη, 30 Μάιος 2019

Πέμπτη, 30 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.242,273
UNLEADED 95 BIO 1.198,043 1.197,565
UNLEADED 100 BIO 1.267,616 1.268,023
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 985,889 984,861
HEATING GASOIL 907,539 906,421
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 886,483 888,761
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 502,815 498,961
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 563,115 559,261
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 657,656 681,881
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 539,480 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 474,644 473,515
Fuel Oil No 380 1%S 460,813 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 588,170 -
KERO SPECIAL 593,560 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 360,910 359,790
ΒΕΑ 30/45 - 376,870
ΒΕΑ 35/40 377,990 -
ΒΕΘ 50/70 364,510 -