ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 8th, 2019:

Τετάρτη, 8 Μάιος 2019

Τετάρτη, 8 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.253,480
UNLEADED 95 BIO 1.210,299 1.208,773
UNLEADED 100 BIO 1.280,003 1.279,352
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,924 1.007,215
HEATING GASOIL 927,309 925,734
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 917,430 918,467
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 534,271 530,437
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,571 590,737
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,044 709,289
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,954 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 484,620 482,759
Fuel Oil No 380 1%S 469,478 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 612,940 -
KERO SPECIAL 618,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,360 380,630
ΒΕΑ 30/45 - 397,700
ΒΕΑ 35/40 399,430 -
ΒΕΘ 50/70 385,960 -