ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 20th, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα , 18 έως 20 Μαΐου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Μαΐου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.256,297
UNLEADED 95 BIO 1.213,126 1.211,600
UNLEADED 100 BIO 1.282,820 1.282,170
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.018,860 1.017,151
HEATING GASOIL 934,815 933,238
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 924,956 926,685
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 542,601 538,766
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,901 599,066
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 686,925 711,140
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 581,899 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 476,719 474,857
Fuel Oil No 380 1%S 459,918 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 629,620 -
KERO SPECIAL 635,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 380,470 378,730
ΒΕΑ 30/45 - 395,780
ΒΕΑ 35/40 397,520 -
ΒΕΘ 50/70 384,060 -