ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 28th, 2019:

Τρίτη, 28 Μάιος 2019

Τρίτη, 28 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.251,833
UNLEADED 95 BIO 1.207,603 1.207,125
UNLEADED 100 BIO 1.277,349 1.277,766
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 996,720 995,714
HEATING GASOIL 917,008 915,899
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 892,178 894,252
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 509,385 505,552
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 569,685 565,852
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 657,168 681,433
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,820 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 483,492 482,373
Fuel Oil No 380 1%S 469,447 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 600,900 -
KERO SPECIAL 606,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 368,570 367,460
ΒΕΑ 30/45 - 384,550
ΒΕΑ 35/40 385,660 -
ΒΕΘ 50/70 372,170 -