ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα , 18 έως 20 Μαΐου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Μαΐου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.256,297
UNLEADED 95 BIO 1.213,126 1.211,600
UNLEADED 100 BIO 1.282,820 1.282,170
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.018,860 1.017,151
HEATING GASOIL 934,815 933,238
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 924,956 926,685
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 542,601 538,766
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,901 599,066
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 686,925 711,140
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 581,899 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 476,719 474,857
Fuel Oil No 380 1%S 459,918 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 629,620 -
KERO SPECIAL 635,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 380,470 378,730
ΒΕΑ 30/45 - 395,780
ΒΕΑ 35/40 397,520 -
ΒΕΘ 50/70 384,060 -

Παρασκευή, 17 Μάιος 2019

Παρασκευή, 17 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.250,795
UNLEADED 95 BIO 1.207,634 1.206,098
UNLEADED 100 BIO 1.277,155 1.276,485
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.014,833 1.013,104
HEATING GASOIL 931,408 929,822
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 924,142 925,851
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 541,278 537,434
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,578 597,734
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 689,660 713,814
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,560 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 472,783 470,922
Fuel Oil No 380 1%S 456,003 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 624,630 -
KERO SPECIAL 630,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 378,180 376,430
ΒΕΑ 30/45 - 393,450
ΒΕΑ 35/40 395,210 -
ΒΕΘ 50/70 381,760 -

Πέμπτη, 16 Μάιος 2019

Πέμπτη, 16 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.246,035
UNLEADED 95 BIO 1.202,874 1.201,339
UNLEADED 100 BIO 1.272,294 1.271,623
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.009,056 1.007,348
HEATING GASOIL 927,309 925,713
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 922,261 923,970
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 539,254 535,410
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 599,554 595,710
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 688,857 713,001
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 577,232 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 469,834 467,973
Fuel Oil No 380 1%S 453,236 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 617,190 -
KERO SPECIAL 622,560 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 376,040 374,290
ΒΕΑ 30/45 - 391,310
ΒΕΑ 35/40 393,050 -
ΒΕΘ 50/70 379,620 -

Τετάρτη, 15 Μάιος 2019

Τετάρτη, 15 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.242,567
UNLEADED 95 BIO 1.199,376 1.197,871
UNLEADED 100 BIO 1.268,745 1.268,095
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,131 1.003,433
HEATING GASOIL 924,157 922,591
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 920,430 922,007
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 537,536 533,712
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 597,836 594,012
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 686,203 710,357
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 575,736 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 469,041 467,200
Fuel Oil No 380 1%S 452,728 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 612,040 -
KERO SPECIAL 617,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 375,760 374,040
ΒΕΑ 30/45 - 391,050
ΒΕΑ 35/40 392,780 -
ΒΕΘ 50/70 379,350 -

Τρίτη, 14 Μάιος 2019

Τρίτη, 14 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.241,744
UNLEADED 95 BIO 1.198,552 1.197,036
UNLEADED 100 BIO 1.267,942 1.267,291
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,497 1.003,798
HEATING GASOIL 924,920 923,344
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 918,793 920,380
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 535,919 532,095
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 596,219 592,395
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 684,454 708,628
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,160 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 472,071 470,221
Fuel Oil No 380 1%S 455,972 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 611,750 -
KERO SPECIAL 617,130 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 377,870 376,140
ΒΕΑ 30/45 - 393,170
ΒΕΑ 35/40 394,900 -
ΒΕΘ 50/70 381,460 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 11έως 13 Μαΐου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 11 έως 13 Μαΐου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.240,543
UNLEADED 95 BIO 1.197,342 1.195,837
UNLEADED 100 BIO 1.266,792 1.266,162
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.004,754 1.003,056
HEATING GASOIL 923,994 922,448
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 916,799 918,020
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 533,956 530,142
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,256 590,442
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 682,237 706,462
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 572,258 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,780 471,939
Fuel Oil No 380 1%S 457,955 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 610,610 -
KERO SPECIAL 615,990 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 377,480 375,760
ΒΕΑ 30/45 - 392,810
ΒΕΑ 35/40 394,530 -
ΒΕΘ 50/70 381,070 -

Παρασκευή, 10 Μάιος 2019

Παρασκευή, 10 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.243,503
UNLEADED 95 BIO 1.200,312 1.198,806
UNLEADED 100 BIO 1.269,853 1.269,213
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,052 1.005,354
HEATING GASOIL 925,916 924,361
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 916,942 918,102
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 533,925 530,101
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,225 590,401
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,558 707,783
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,892 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 478,041 476,200
Fuel Oil No 380 1%S 462,419 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 612,610 -
KERO SPECIAL 618,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 378,600 376,860
ΒΕΑ 30/45 - 393,920
ΒΕΑ 35/40 395,650 -
ΒΕΘ 50/70 382,190 -

Πέμπτη, 9 Μάιος 2019

Πέμπτη, 9 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.247,378
UNLEADED 95 BIO 1.204,217 1.202,671
UNLEADED 100 BIO 1.273,861 1.273,190
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,619 1.006,901
HEATING GASOIL 926,964 925,367
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 915,386 916,525
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 532,115 528,260
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,415 588,560
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,834 708,048
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 569,563 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 481,356 479,485
Fuel Oil No 380 1%S 465,939 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 613,610 -
KERO SPECIAL 619,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 379,720 377,960
ΒΕΑ 30/45 - 395,040
ΒΕΑ 35/40 396,790 -
ΒΕΘ 50/70 383,310 -

Τετάρτη, 8 Μάιος 2019

Τετάρτη, 8 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.253,480
UNLEADED 95 BIO 1.210,299 1.208,773
UNLEADED 100 BIO 1.280,003 1.279,352
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,924 1.007,215
HEATING GASOIL 927,309 925,734
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 917,430 918,467
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 534,271 530,437
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,571 590,737
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,044 709,289
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,954 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 484,620 482,759
Fuel Oil No 380 1%S 469,478 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 612,940 -
KERO SPECIAL 618,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,360 380,630
ΒΕΑ 30/45 - 397,700
ΒΕΑ 35/40 399,430 -
ΒΕΘ 50/70 385,960 -