ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2018:

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Αυγούστου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Αυγούστου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.211,793 UNLEADED LRP 1.252,483
UNLEADED 95 1.208,692 UNLEADED 95 1.207,838
UNLEADED 100 1.277,359 UNLEADED 100 1.277,359
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,612 DIΕSEL AUTO BIO 1.006,575
HEATING GASOIL 931,429 HEATING GASOIL 930,300
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 563,470 LPG 559,610
LPG Auto 573,810 LPG Auto 574,050
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,660
ΒΕΑ 35/40 399,580 ΒΕΑ 30/45 398,450
ΒΕΘ 50/70 386,320 -

Παρασκευή, 17 Αύγουστος 2018

Παρασκευή, 17 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,047 UNLEADED LRP 1.252,758
UNLEADED 95 1.208,956 UNLEADED 95 1.208,122
UNLEADED 100 1.277,604 UNLEADED 100 1.277,624
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,853 DIΕSEL AUTO BIO 1.007,836
HEATING GASOIL 932,446 HEATING GASOIL 931,327
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 564,780 LPG 560,940
LPG Auto 574,850 LPG Auto 575,110
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,060
ΒΕΑ 35/40 400,970 ΒΕΑ 30/45 399,850
ΒΕΘ 50/70 387,710 -

Πέμπτη, 16 Αύγουστος 2018

Πέμπτη, 16 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,526 UNLEADED LRP 1.253,226
UNLEADED 95 1.209,433 UNLEADED 95 1.208,600
UNLEADED 100 1.277,969 UNLEADED 100 1.278,000
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.010,358 DIΕSEL AUTO BIO 1.009,341
HEATING GASOIL 933,880 HEATING GASOIL 932,761
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 566,380 LPG 562,550
LPG Auto 576,120 LPG Auto 576,380
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,190
ΒΕΑ 35/40 403,060 ΒΕΑ 30/45 401,950
ΒΕΘ 50/70 389,830 -

Τετάρτη, 15 Αύγουστος 2018

Τετάρτη, 15 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.210,013 UNLEADED LRP 1.250,745
UNLEADED 95 1.206,942 UNLEADED 95 1.206,138
UNLEADED 100 1.275,081 UNLEADED 100 1.275,132
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.009,310 DIΕSEL AUTO BIO 1.008,314
HEATING GASOIL 933,107 HEATING GASOIL 932,018
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 564,110 LPG 560,330
LPG Auto 573,470 LPG Auto 573,750
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,740 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,650
ΒΕΑ 35/40 404,390 ΒΕΑ 30/45 403,300
ΒΕΘ 50/70 391,240 -

Τρίτη, 14 Αύγουστος 2018

Τρίτη, 14 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.207,145 UNLEADED LRP 1.247,886
UNLEADED 95 1.204,084 UNLEADED 95 1.203,291
UNLEADED 100 1.271,949 UNLEADED 100 1.272,010
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.006,138 DIΕSEL AUTO BIO 1.005,171
HEATING GASOIL 930,167 HEATING GASOIL 929,100
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 560,380 LPG 556,630
LPG Auto 569,480 LPG Auto 569,780
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,930 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,860
ΒΕΑ 35/40 403,520 ΒΕΑ 30/45 402,450
ΒΕΘ 50/70 390,420 -

Σάββατο-Δευτέρα, 11-13 Αύγουστος 2018

Σάββατο-Δευτέρα, 11-13 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.209,159 UNLEADED LRP 1.249,890
UNLEADED 95 1.206,118 UNLEADED 95 1.205,315
UNLEADED 100 1.273,739 UNLEADED 100 1.273,780
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,191 DIΕSEL AUTO BIO 1.004,215
HEATING GASOIL 929,343 HEATING GASOIL 928,266
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 560,300 LPG 556,560
LPG Auto 569,120 LPG Auto 569,410
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,520 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,440
ΒΕΑ 35/40 405,030 ΒΕΑ 30/45 403,960
ΒΕΘ 50/70 391,990 -

Παρασκευή, 10 Αύγουστος 2018

Παρασκευή, 10 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.210,440 UNLEADED LRP 1.251,130
UNLEADED 95 1.207,399 UNLEADED 95 1.206,566
UNLEADED 100 1.274,918 UNLEADED 100 1.274,928
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.004,581 DIΕSEL AUTO BIO 1.003,574
HEATING GASOIL 928,926 HEATING GASOIL 927,818
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 560,850 LPG 557,070
LPG Auto 569,580 LPG Auto 569,840
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,240 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,140
ΒΕΑ 35/40 405,730 ΒΕΑ 30/45 404,630
ΒΕΘ 50/70 392,720 -

Πέμπτη, 9 Αύγουστος 2018

Πέμπτη, 9 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.215,760 UNLEADED LRP 1.260,365
UNLEADED 95 1.212,719 UNLEADED 95 1.215,800
UNLEADED 100 1.280,319 UNLEADED 100 1.284,295
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,598 DIΕSEL AUTO BIO 1.007,083
HEATING GASOIL 930,056 HEATING GASOIL 931,307
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 563,240 LPG 562,950
LPG Auto 571,950 LPG Auto 575,690
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,360
ΒΕΑ 35/40 407,340 ΒΕΑ 30/45 408,850
ΒΕΘ 50/70 394,320 -

Τετάρτη, 8 Αύγουστος 2018

Τετάρτη, 8 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.217,356 UNLEADED LRP 1.258,087
UNLEADED 95 1.214,315 UNLEADED 95 1.213,511
UNLEADED 100 1.281,895 UNLEADED 100 1.281,946
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,334 DIΕSEL AUTO BIO 1.004,358
HEATING GASOIL 929,974 HEATING GASOIL 928,896
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 565,110 LPG 561,370
LPG Auto 573,840 LPG Auto 574,130
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,220
ΒΕΑ 35/40 408,770 ΒΕΑ 30/45 407,700
ΒΕΘ 50/70 395,760 -