ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 23rd, 2018:

Πέμπτη, 23 Αύγουστος 2018

Πέμπτη, 23 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.211,692 UNLEADED LRP 1.252,423
UNLEADED 95 1.208,630 UNLEADED 95 1.207,816
UNLEADED 100 1.276,698 UNLEADED 100 1.276,749
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,083 DIΕSEL AUTO BIO 1.006,097
HEATING GASOIL 932,059 HEATING GASOIL 930,960
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 564,110 LPG 560,330
LPG Auto 575,070 LPG Auto 575,350
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,890 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,810
ΒΕΑ 35/40 399,520 ΒΕΑ 30/45 398,440
ΒΕΘ 50/70 386,390 -