ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 14 Αύγουστος 2018

Τρίτη, 14 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.207,145 UNLEADED LRP 1.247,886
UNLEADED 95 1.204,084 UNLEADED 95 1.203,291
UNLEADED 100 1.271,949 UNLEADED 100 1.272,010
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.006,138 DIΕSEL AUTO BIO 1.005,171
HEATING GASOIL 930,167 HEATING GASOIL 929,100
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 560,380 LPG 556,630
LPG Auto 569,480 LPG Auto 569,780
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,930 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,860
ΒΕΑ 35/40 403,520 ΒΕΑ 30/45 402,450
ΒΕΘ 50/70 390,420 -

Comments are closed.