ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 24th, 2018:

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Αυγούστου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Αυγούστου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.217,011 UNLEADED LRP 1.257,751
UNLEADED 95 1.213,970 UNLEADED 95 1.213,177
UNLEADED 100 1.281,630 UNLEADED 100 1.281,692
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.013,185 DIΕSEL AUTO BIO 1.012,229
HEATING GASOIL 937,978 HEATING GASOIL 936,910
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 570,850 LPG 567,120
LPG Auto 581,830 LPG Auto 582,130
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,340
ΒΕΑ 35/40 402,910 ΒΕΑ 30/45 401,850
ΒΕΘ 50/70 389,880 -