ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 28th, 2018:

Τρίτη, 28 Αύγουστος 2018

Τρίτη, 28 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.215,557 UNLEADED LRP 1.256,277
UNLEADED 95 1.212,516 UNLEADED 95 1.211,712
UNLEADED 100 1.279,993 UNLEADED 100 1.280,034
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.011,690 DIΕSEL AUTO BIO 1.010,714
HEATING GASOIL 936,483 HEATING GASOIL 935,405
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 569,220 LPG 565,490
LPG Auto 580,170 LPG Auto 580,460
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,310 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,230
ΒΕΑ 35/40 401,770 ΒΕΑ 30/45 400,690
ΒΕΘ 50/70 388,770 -