ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 29th, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/09/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,110,053 UNLEADED LRP 1,150,763
UNLEADED 95 1,107,073 UNLEADED 95 1,106,269
UNLEADED 100 1,172,191 UNLEADED 100 1,172,221
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 909,899 DIΕSEL AUTO BIO 908,933
HEATING GASOIL 829,820 HEATING GASOIL 828,742
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 525,720 LPG 523,390
LPG Auto 533,370 LPG Auto 534,940
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 290,930 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 289,870
ΒΕΑ 35/40 307,120 ΒΕΑ 30/45 306,060
ΒΕΘ 50/70 294,340 -