ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 12th, 2017:

ΤΡΙΤΗ 12/09/2017

ΤΡΙΤΗ 12/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,109,259 UNLEADED LRP 1.149,970
UNLEADED 95 1,106,320 UNLEADED 95 1.105,537
UNLEADED 100 1,170,452 UNLEADED 100 1.170,483
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 885,643 DIΕSEL AUTO BIO 884,687
HEATING GASOIL 801,852 HEATING GASOIL 800,795
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 496,800 LPG 494,500
LPG Auto 503,400 LPG Auto 504,950
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,210 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 274,150
ΒΕΑ 35/40 291,130 ΒΕΑ 30/45 290,080
ΒΕΘ 50/70 278,560 -