ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 15th, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/09/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.112,036 UNLEADED LRP 1.152,767
UNLEADED 95 1.109,086 UNLEADED 95 1.108,313
UNLEADED 100 1.173,453 UNLEADED 100 1.173,503
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 885,612 DIΕSEL AUTO BIO 884,677
HEATING GASOIL 804,009 HEATING GASOIL 802,961
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 494,470 LPG 492,180
LPG Auto 501,390 LPG Auto 502,950
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,400 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,360
ΒΕΑ 35/40 294,380 ΒΕΑ 30/45 293,340
ΒΕΘ 50/70 281,770 -