ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 8th, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/09/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.115,402 UNLEADED LRP 1.156,092
UNLEADED 95 1.112,443 UNLEADED 95 1.111,639
UNLEADED 100 1.176,981 UNLEADED 100 1.176,992
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 884,779 DIΕSEL AUTO BIO 883,802
HEATING GASOIL 801,171 HEATING GASOIL 800,093
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 497,230 LPG 494,900
LPG Auto 503,970 LPG Auto 505,510
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,780 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,710
ΒΕΑ 35/40 292,790 ΒΕΑ 30/45 291,720
ΒΕΘ 50/70 280,150 -