ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 16-18/09/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 16-18/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.113,490 UNLEADED LRP 1.154,201
UNLEADED 95 1.110,540 UNLEADED 95 1.109,747
UNLEADED 100 1.174,978 UNLEADED 100 1.175,008
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 888,623 DIΕSEL AUTO BIO 887,667
HEATING GASOIL 808,768 HEATING GASOIL 807,700
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 496,230 LPG 493,920
LPG Auto 502,790 LPG Auto 504,340
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,350
ΒΕΑ 35/40 297,400 ΒΕΑ 30/45 296,340
ΒΕΘ 50/70 284,780 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/09/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.112,036 UNLEADED LRP 1.152,767
UNLEADED 95 1.109,086 UNLEADED 95 1.108,313
UNLEADED 100 1.173,453 UNLEADED 100 1.173,503
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 885,612 DIΕSEL AUTO BIO 884,677
HEATING GASOIL 804,009 HEATING GASOIL 802,961
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 494,470 LPG 492,180
LPG Auto 501,390 LPG Auto 502,950
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,400 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,360
ΒΕΑ 35/40 294,380 ΒΕΑ 30/45 293,340
ΒΕΘ 50/70 281,770 -

ΠΕΜΠΤΗ 14/09/2017

ΠΕΜΠΤΗ 14/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.110,571 UNLEADED LRP 1.151,313
UNLEADED 95 1.107,632 UNLEADED 95 1.106,879
UNLEADED 100 1.171,774 UNLEADED 100 1.171,836
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 883,589 DIΕSEL AUTO BIO 882,664
HEATING GASOIL 800,825 HEATING GASOIL 799,798
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 493,530 LPG 491,260
LPG Auto 500,320 LPG Auto 501,890
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 274,070
ΒΕΑ 35/40 291,020 ΒΕΑ 30/45 289,990

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/09/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,108,842 UNLEADED LRP 1.149,553
UNLEADED 95 1,105,903 UNLEADED 95 1.105,121
UNLEADED 100 1,170,035 UNLEADED 100 1.170,066
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 884,199 DIΕSEL AUTO BIO 883,243
HEATING GASOIL 800,988 HEATING GASOIL 799,930
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 495,330 LPG 493,040
LPG Auto 502,040 LPG Auto 503,590
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 274,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,530
ΒΕΑ 35/40 290,500 ΒΕΑ 30/45 289,450
ΒΕΘ 50/70 277,930 -

ΤΡΙΤΗ 12/09/2017

ΤΡΙΤΗ 12/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,109,259 UNLEADED LRP 1.149,970
UNLEADED 95 1,106,320 UNLEADED 95 1.105,537
UNLEADED 100 1,170,452 UNLEADED 100 1.170,483
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 885,643 DIΕSEL AUTO BIO 884,687
HEATING GASOIL 801,852 HEATING GASOIL 800,795
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 496,800 LPG 494,500
LPG Auto 503,400 LPG Auto 504,950
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,210 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 274,150
ΒΕΑ 35/40 291,130 ΒΕΑ 30/45 290,080
ΒΕΘ 50/70 278,560 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 9-11/09/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 9-11/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,1123,828 UNLEADED LRP 1,153,550
UNLEADED 95 1,109,880 UNLEADED 95 1,109,107
UNLEADED 100 1,174,195 UNLEADED 100 1,174,235
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 886,945 DIΕSEL AUTO BIO 885,999
HEATING GASOIL 803,134 HEATING GASOIL 802,087
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 498,850 LPG 496,550
LPG Auto 505,290 LPG Auto 506,850
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,510
ΒΕΑ 35/40 292,520 ΒΕΑ 30/45 291,470
ΒΕΘ 50/70 279,920 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/09/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.115,402 UNLEADED LRP 1.156,092
UNLEADED 95 1.112,443 UNLEADED 95 1.111,639
UNLEADED 100 1.176,981 UNLEADED 100 1.176,992
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 884,779 DIΕSEL AUTO BIO 883,802
HEATING GASOIL 801,171 HEATING GASOIL 800,093
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 497,230 LPG 494,900
LPG Auto 503,970 LPG Auto 505,510
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,780 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,710
ΒΕΑ 35/40 292,790 ΒΕΑ 30/45 291,720
ΒΕΘ 50/70 280,150 -

ΠΕΜΠΤΗ 07/09/2017

ΠΕΜΠΤΗ 07/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.119,145 UNLEADED LRP 1.159,855
UNLEADED 95 1.116,185 UNLEADED 95 1.115,402
UNLEADED 100 1.180,826 UNLEADED 100 1.180,866
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 882,460 DIΕSEL AUTO BIO 881,514
HEATING GASOIL 799,554 HEATING GASOIL 798,507
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 495,460 LPG 493,150
LPG Auto 502,540 LPG Auto 504,110
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,530
ΒΕΑ 35/40 292,620 ΒΕΑ 30/45 291,560
ΒΕΘ 50/70 279,960 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/09/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.123,457 UNLEADED LRP 1.164,167
UNLEADED 95 1.120,497 UNLEADED 95 1.119,704
UNLEADED 100 1.185,331 UNLEADED 100 1.185,361
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 880,050 DIΕSEL AUTO BIO 879,083
HEATING GASOIL 798,059 HEATING GASOIL 796,992
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 494,470 LPG 492,150
LPG Auto 501,990 LPG Auto 503,550
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 274,830 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,770
ΒΕΑ 35/40 290,900 ΒΕΑ 30/45 289,840
ΒΕΘ 50/70 278,210 -