ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 17/11/2016

ΠΕΜΠΤΗ 17/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.034,229 UNLEADED LRP 1,064,668
UNLEADED 95 1.030,964 UNLEADED 95 1,029,988
UNLEADED 100 1.101,066 UNLEADED 100 1,100,996
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 761,105 DIΕSEL AUTO BIO 759,997
HEATING GASOIL 631,265 HEATING GASOIL 629,984
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 440,370 LPG 436,890
LPG Auto 445,220 LPG Auto 446,130
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 240,140 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,930
ΒΕΑ 35/40 257,840 ΒΕΑ 30/45 256,640
ΒΕΘ 50/70 243,870 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.031,270 UNLEADED LRP 1.061,698
UNLEADED 95 1.028,015 UNLEADED 95 1.027,019
UNLEADED 100 1.097,792 UNLEADED 100 1.097,700
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 759,377 DIΕSEL AUTO BIO 758,247
HEATING GASOIL 629,720 HEATING GASOIL 628,407
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 441,380 LPG 437,890
LPG Auto 445,840 LPG Auto 446,710
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,400 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,180
ΒΕΑ 35/40 255,020 ΒΕΑ 30/45 253,800
ΒΕΘ 50/70 241,110 -

ΤΡΙΤΗ 15/11/2016

ΤΡΙΤΗ 15/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.030,171 UNLEADED LRP 1.060,600
UNLEADED 95 1.026,937 UNLEADED 95 1.025,961
UNLEADED 100 1.096,317 UNLEADED 100 1.096,235
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 758,207 DIΕSEL AUTO BIO 757,089
HEATING GASOIL 628,437 HEATING GASOIL 627,156
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 442,490 LPG 439,030
LPG Auto 446,360 LPG Auto 447,250
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,390 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,180
ΒΕΑ 35/40 253,910 ΒΕΑ 30/45 252,700
ΒΕΘ 50/70 240,080 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 12-14/11/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 12-14/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.031,453 UNLEADED LRP 1.061,901
UNLEADED 95 1.028,239 UNLEADED 95 1.027,293
UNLEADED 100 1.097,242 UNLEADED 100 1.097,192
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 760,058 DIΕSEL AUTO BIO 758,980
HEATING GASOIL 630,899 HEATING GASOIL 629,648
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 444,900 LPG 441,500
LPG Auto 448,530 LPG Auto 449,440
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,650 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,470
ΒΕΑ 35/40 256,070 ΒΕΑ 30/45 254,880
ΒΕΘ 50/70 242,320 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.031,341 UNLEADED LRP 1.061,770
UNLEADED 95 1.028,137 UNLEADED 95 1.027,172
UNLEADED 100 1.096,916 UNLEADED 100 1.096,846
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 760,851 DIΕSEL AUTO BIO 759,753
HEATING GASOIL 632,384 HEATING GASOIL 631,112
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 444,700 LPG 441,280
LPG Auto 448,080 LPG Auto 448,960
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 240,140 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,950
ΒΕΑ 35/40 257,500 ΒΕΑ 30/45 256,310
ΒΕΘ 50/70 243,800 -

ΠΕΜΠΤΗ 10/11/2016

ΠΕΜΠΤΗ 10/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,030,029 UNLEADED LRP 1,059,654
UNLEADED 95 1,026,836 UNLEADED 95 1,025,086
UNLEADED 100 1,095,311 UNLEADED 100 1,094,272
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 758,654 DIΕSEL AUTO BIO 756,763
HEATING GASOIL 630,940 HEATING GASOIL 628,885
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 444,690 LPG 440,280
LPG Auto 447,920 LPG Auto 447,770
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,940 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,220
ΒΕΑ 35/40 256,210 ΒΕΑ 30/45 254,450
ΒΕΘ 50/70 242,580 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/11/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.033,121 UNLEADED LRP 1.063,061
UNLEADED 95 1.029,927 UNLEADED 95 1.028,483
UNLEADED 100 1.098,382 UNLEADED 100 1.097,720
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 758,726 DIΕSEL AUTO BIO 757,149
HEATING GASOIL 631,712 HEATING GASOIL 629,974
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 448,640 LPG 444,630
LPG Auto 451,670 LPG Auto 451,920
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,370
ΒΕΑ 35/40 255,140 ΒΕΑ 30/45 253,600
ΒΕΘ 50/70 241,510 -

ΤΡΙΤΗ 08/11/2016

ΤΡΙΤΗ 08/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.035,409 UNLEADED LRP 1.065,838
UNLEADED 95 1.032,225 UNLEADED 95 1.031,270
UNLEADED 100 1.100,619 UNLEADED 100 1.100,537
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 758,736 DIΕSEL AUTO BIO 757,647
HEATING GASOIL 631,682 HEATING GASOIL 630,411
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 450,580 LPG 447,170
LPG Auto 453,390 LPG Auto 454,260
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,200 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,010
ΒΕΑ 35/40 253,430 ΒΕΑ 30/45 252,240
ΒΕΘ 50/70 239,820 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 05-07/11/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 05-07/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.040,504 UNLEADED LRP 1.070,933
UNLEADED 95 1.037,320 UNLEADED 95 1.036,355
UNLEADED 100 1.105,846 UNLEADED 100 1.105,755
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 763,007 DIΕSEL AUTO BIO 761,908
HEATING GASOIL 635,628 HEATING GASOIL 634,356
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 456,480 LPG 453,060
LPG Auto 458,860 LPG Auto 459,720
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,320 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,120
ΒΕΑ 35/40 254,570 ΒΕΑ 30/45 253,370
ΒΕΘ 50/70 240,950 -