ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2016:

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/09/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.036,518 UNLEADED LRP 1.066,966
UNLEADED 95 1.033,365 UNLEADED 95 1.032,450
UNLEADED 100 1.101,056 UNLEADED 100 1.100,996
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 752,298 DIΕSEL AUTO BIO 751,241
HEATING GASOIL 576,927 HEATING GASOIL 575,737
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 438,420 LPG 435,040
LPG Auto 437,720 LPG Auto 438,560
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,420
ΒΕΑ 35/40 245,610 ΒΕΑ 30/45 244,460
ΒΕΘ 50/70 232,160 -

ΤΡΙΤΗ 20/09/2016

ΤΡΙΤΗ 20/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,037,148 UNLEADED LRP 1,067,566
UNLEADED 95 1,034,005 UNLEADED 95 1,033,039
UNLEADED 100 1,101,646 UNLEADED 100 1,101,554
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 751,007 DIΕSEL AUTO BIO 749,928
HEATING GASOIL 676,562 HEATING GASOIL 675,342
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 434,840 LPG 431,420
LPG Auto 434,430 LPG Auto 435,230
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,330 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 226,150
ΒΕΑ 35/40 244,350 ΒΕΑ 30/45 243,170
ΒΕΘ 50/70 230,910 -

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19/09/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.035,663 UNLEADED LRP 1.066,092
UNLEADED 95 1.032,531 UNLEADED 95 1.031,574
UNLEADED 100 1.100,039 UNLEADED 100 1.099,947
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 750,051 DIΕSEL AUTO BIO 748,973
HEATING GASOIL 675,413 HEATING GASOIL 674,203
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 429,190 LPG 425,780
LPG Auto 429,140 LPG Auto 429,940
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 226,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 225,410
ΒΕΑ 35/40 243,580 ΒΕΑ 30/45 242,400
ΒΕΘ 50/70 230,170 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/09/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,037,372 UNLEADED LRP 1,067,790
UNLEADED 95 1,034,229 UNLEADED 95 1,033,274
UNLEADED 100 1,101,768 UNLEADED 100 1,101,667
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 752,125 DIΕSEL AUTO BIO 751,047
HEATING GASOIL 677,549 HEATING GASOIL 676,329
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 430,000 LPG 426,580
LPG Auto 429,680 LPG Auto 430,480
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,480
ΒΕΑ 35/40 245,650 ΒΕΑ 30/45 244,470
ΒΕΘ 50/70 232,230 -

ΠΕΜΠΤΗ 15/09/2016

ΠΕΜΠΤΗ  15/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,039,100 UNLEADED LRP 1,069,539
UNLEADED 95 1,035,968 UNLEADED 95 1,035,012
UNLEADED 100 1,103,507 UNLEADED 100 1,103,425
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 753,915 DIΕSEL AUTO BIO 752,848
HEATING GASOIL 679,461 HEATING GASOIL 678,240
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 432,030 LPG 428,630
LPG Auto 431,140 LPG Auto 431,940
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 230,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,750
ΒΕΑ 35/40 247,910 ΒΕΑ 30/45 246,740
ΒΕΘ 50/70 234,490 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/09/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,045,619 UNLEADED LRP 1,076,048
UNLEADED 95 1,042,487 UNLEADED 95 1,041,541
UNLEADED 100 1,109,996 UNLEADED 100 1,109,914
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 757,597 DIΕSEL AUTO BIO 756,529
HEATING GASOIL 683,031 HEATING GASOIL 681,820
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 436,660 LPG 433,270
LPG Auto 435,210 LPG Auto 436,020
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 234,940 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 233,770
ΒΕΑ 35/40 251,900 ΒΕΑ 30/45 250,730
ΒΕΘ 50/70 238,510 -

ΤΡΙΤΗ 13/09/2016

ΤΡΙΤΗ 13/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.045,385 UNLEADED LRP 1.075,825
UNLEADED 95 1.042,253 UNLEADED 95 1.041,317
UNLEADED 100 1.109,772 UNLEADED 100 1.109,710
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 757,089 DIΕSEL AUTO BIO 756,030
HEATING GASOIL 682,369 HEATING GASOIL 681,179
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 438,790 LPG 435,420
LPG Auto 436,580 LPG Auto 437,410
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,500
ΒΕΑ 35/40 253,620 ΒΕΑ 30/45 252,460
ΒΕΘ 50/70 240,230 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12/09/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,041,063 UNLEADED LRP 1,071,491
UNLEADED 95 1,037,930 UNLEADED 95 1,036,975
UNLEADED 100 1,105,491 UNLEADED 100 1,105,399
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 754,688 DIΕSEL AUTO BIO 753,611
HEATING GASOIL 679,704 HEATING GASOIL 678,484
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 436,910 LPG 433,500
LPG Auto 434,530 LPG Auto 435,340
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,400 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,230
ΒΕΑ 35/40 253,390 ΒΕΑ 30/45 252,210
ΒΕΘ 50/70 239,980 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/09/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.037,046 UNLEADED LRP 1.067,505
UNLEADED 95 1.033,904 UNLEADED 95 1.032,978
UNLEADED 100 1.101,574 UNLEADED 100 1.101,524
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 753,448 DIΕSEL AUTO BIO 752,390
HEATING GASOIL 677,854 HEATING GASOIL 676,664
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 435,260 LPG 431,880
LPG Auto 432,860 LPG Auto 433,700
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,650 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,500
ΒΕΑ 35/40 253,680 ΒΕΑ 30/45 252,530
ΒΕΘ 50/70 240,230 -