ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 30th, 2015:

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/09/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1049,260 UNLEADED LRP 1046,688
UNLEADED 95 1046,118 UNLEADED 95 1042,670
UNLEADED 100 1114,054 UNLEADED 100 1111,440
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 785,534 DIΕSEL AUTO BIO 782,687
HEATING GASOIL 714,008 HEATING GASOIL 710,957
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 464,700 LPG 462,640
LPG Auto 464,080 LPG Auto 466,030
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,960 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,560
ΒΕΑ 35/40 229,030 ΒΕΑ 30/45 225,620
ΒΕΘ 50/70 215,560 - -