ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 29th, 2015:

ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 29/09/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1053,582 UNLEADED LRP 1050,990
UNLEADED 95 1050,430 UNLEADED 95 1046,962
UNLEADED 100 1118,508 UNLEADED 100 1115,884
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 788,585 DIΕSEL AUTO BIO 785,716
HEATING GASOIL 715,900 HEATING GASOIL 712,828
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 463,440 LPG 461,360
LPG Auto 463,360 LPG Auto 465,300
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 210,500
ΒΕΑ 35/40 231,000 ΒΕΑ 30/45 227,580
ΒΕΘ 50/70 217,520 - -