ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 22nd, 2015:

ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 22/09/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1051,803 UNLEADED LRP 1051,721
UNLEADED 95 1048,680 UNLEADED 95 1047,735
UNLEADED 100 1116,036 UNLEADED 100 1115,945
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 786,836 DIΕSEL AUTO BIO 785,666
HEATING GASOIL 711,008 HEATING GASOIL 709,808
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 449,560 LPG 447,480
LPG Auto 450,290 LPG Auto 452,190
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 216,520 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 214,910
ΒΕΑ 35/40 233,410 ΒΕΑ 30/45 231,800
ΒΕΘ 50/70 220,070 - -