ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 7th, 2015:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 05-07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 05-07/09/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1075.763 UNLEADED LRP 1075.682
UNLEADED 95 1072.621 UNLEADED 95 1071.665
UNLEADED 100 1140.770 UNLEADED 100 1140.689
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 805.538 DIΕSEL AUTO BIO 804.358
HEATING GASOIL 728.419 HEATING GASOIL 727.199
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 433.820 LPG 431.730
LPG Auto 432.910 LPG Auto 434.820
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 234.770 50/70 & 70/100 233.150
35/40 251.800 30/45 250.180
50/70 238.360 - -