ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2023:

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.379,028 1.378,530
UNLEADED 100 BIO 1.453,340 1.453,758
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.217,560 1.216,533
HEATING GASOIL (ΧΠ) 970,435 967,790
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.063,603 1.065,118
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 686,455 686,953
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 746,755 747,253
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 789,113 800,066
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 736,148 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 591,741 590,602
Fuel Oil No 380 1%S 567,597 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 863,560 -
KERO SPECIAL 869,150 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 449,530 450,350
ΒΕΑ 30/45 - 468,070
ΒΕΑ 35/40 467,240 -
ΒΕΘ 50/70 453,260 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.385,680 1.385,130
UNLEADED 100 BIO 1.460,338 1.460,704
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.221,008 1.219,919
HEATING GASOIL (ΧΠ) 974,340 971,634
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.068,038 1.069,512
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 691,244 691,703
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 751,544 752,003
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 791,076 802,019
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 741,650 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 597,182 595,982
Fuel Oil No 380 1%S 573,120 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 866,300 -
KERO SPECIAL 871,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 450,530 451,320
ΒΕΑ 30/45 - 469,100
ΒΕΑ 35/40 468,310 -
ΒΕΘ 50/70 454,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.385,283 1.384,713
UNLEADED 100 BIO 1.460,205 1.460,551
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.216,746 1.215,637
HEATING GASOIL (ΧΠ) 970,617 967,892
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.065,760 1.067,214
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 689,059 689,506
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 749,359 749,806
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 788,096 799,069
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 739,666 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 597,152 595,942
Fuel Oil No 380 1%S 573,526 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 859,760 -
KERO SPECIAL 865,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 449,380 450,170
ΒΕΑ 30/45 - 468,020
ΒΕΑ 35/40 467,240 -
ΒΕΘ 50/70 453,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.379,751 1.379,191
UNLEADED 100 BIO 1.454,673 1.455,049
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.214,163 1.213,075
HEATING GASOIL (ΧΠ) 968,401 965,695
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.060,156 1.061,640
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 683,668 684,125
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 743,968 744,425
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 781,079 792,083
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 734,684 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 594,142 592,941
Fuel Oil No 380 1%S 570,475 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 857,330 -
KERO SPECIAL 862,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 445,870 446,670
ΒΕΑ 30/45 - 464,550
ΒΕΑ 35/40 463,750 -
ΒΕΘ 50/70 449,640 -

 

Σάββατο εως Δευτέρα,11 εως 13 Νοεμβρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα,11 εως 13 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.377,431 1.376,883
UNLEADED 100 BIO 1.452,303 1.452,679
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.216,024 1.214,936
HEATING GASOIL (ΧΠ) 971,095 968,389
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.058,305 1.059,789
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 682,123 682,580
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 742,423 742,880
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 777,122 788,126
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 733,727 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 593,094 591,904
Fuel Oil No 380 1%S 569,011 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 861,070 -
KERO SPECIAL 866,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 443,990 444,800
ΒΕΑ 30/45 - 462,670
ΒΕΑ 35/40 461,870 -
ΒΕΘ 50/70 447,760 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.379,201 1.378,621
UNLEADED 100 BIO 1.454,012 1.454,347
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.226,865 1.225,736
HEATING GASOIL (ΧΠ) 983,014 980,279
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.061,264 1.062,719
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 684,939 685,367
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 745,239 745,667
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 781,039 792,001
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 736,269 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 599,806 598,586
Fuel Oil No 380 1%S 575,012 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 876,740 -
KERO SPECIAL 882,370 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 448,060 448,830
ΒΕΑ 30/45 - 466,680
ΒΕΑ 35/40 465,910 -
ΒΕΘ 50/70 451,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.381,072 1.380,523
UNLEADED 100 BIO 1.455,893 1.456,249
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.240,635 1.239,547
HEATING GASOIL (ΧΠ) 997,822 995,117
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.064,133 1.065,607
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 688,021 688,479
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 748,321 748,779
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 782,340 793,324
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 739,809 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 607,159 605,959
Fuel Oil No 380 1%S 581,368 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 893,980 -
KERO SPECIAL 899,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 451,340 452,130
ΒΕΑ 30/45 - 469,980
ΒΕΑ 35/40 469,180 -
ΒΕΘ 50/70 455,100 -

 

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.385,680 1.385,171
UNLEADED 100 BIO 1.460,571 1.460,978
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.253,389 1.252,341
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.013,219 1.010,555
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.070,082 1.071,597
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 694,184 694,672
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 754,484 754,972
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 786,886 797,910
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 746,369 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 616,810 615,640
Fuel Oil No 380 1%S 590,185 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 911,410 -
KERO SPECIAL 917,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 459,290 460,110
ΒΕΑ 30/45 - 477,960
ΒΕΑ 35/40 477,140 -
ΒΕΘ 50/70 463,040 -

-

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.390,907 1.390,358
UNLEADED 100 BIO 1.466,104 1.466,470
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.262,806 1.261,708
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.024,406 1.021,691
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.082,835 1.084,320
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 706,703 707,161
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 767,003 767,461
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 801,246 812,270
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 758,430 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 628,282 627,082
Fuel Oil No 380 1%S 601,504 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 921,850 -
KERO SPECIAL 927,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 469,530 470,330
ΒΕΑ 30/45 - 488,240
ΒΕΑ 35/40 487,440 -
ΒΕΘ 50/70 473,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)