ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 14th, 2023:

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.379,751 1.379,191
UNLEADED 100 BIO 1.454,673 1.455,049
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.214,163 1.213,075
HEATING GASOIL (ΧΠ) 968,401 965,695
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.060,156 1.061,640
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 683,668 684,125
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 743,968 744,425
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 781,079 792,083
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 734,684 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 594,142 592,941
Fuel Oil No 380 1%S 570,475 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 857,330 -
KERO SPECIAL 862,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 445,870 446,670
ΒΕΑ 30/45 - 464,550
ΒΕΑ 35/40 463,750 -
ΒΕΘ 50/70 449,640 -