ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.390,907 1.390,358
UNLEADED 100 BIO 1.466,104 1.466,470
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.262,806 1.261,708
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.024,406 1.021,691
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.082,835 1.084,320
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 706,703 707,161
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 767,003 767,461
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 801,246 812,270
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 758,430 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 628,282 627,082
Fuel Oil No 380 1%S 601,504 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 921,850 -
KERO SPECIAL 927,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 469,530 470,330
ΒΕΑ 30/45 - 488,240
ΒΕΑ 35/40 487,440 -
ΒΕΘ 50/70 473,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.