ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 18th, 2023:

Σάββατο εως Δευτέρα, 18 εως 20 Νοεμβρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 18 εως 20 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.373,557 1.373,018
UNLEADED 100 BIO 1.447,493 1.447,870
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.210,979 1.209,912
HEATING GASOIL (ΧΠ) 964,891 962,207
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.058,722 1.060,186
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 681,543 682,000
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 741,843 742,300
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 784,435 795,287
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 731,184 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 585,934 584,755
Fuel Oil No 380 1%S 561,852 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 857,890 -
KERO SPECIAL 863,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 447,860 448,640
ΒΕΑ 30/45 - 466,280
ΒΕΑ 35/40 465,490 -
ΒΕΘ 50/70 451,570 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)