ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Τρίτη, 28  Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.367,912 1.367,394
UNLEADED 100 BIO 1.441,228 1.441,615
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.210,848 1.209,811
HEATING GASOIL (ΧΠ) 970,617 967,952
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.061,050 1.062,516
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 686,455 686,922
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 746,755 747,222
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 768,722 779,502
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 741,253 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 582,689 581,531
Fuel Oil No 380 1%S 557,621 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 841,050 -
KERO SPECIAL 846,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 447,240 448,040
ΒΕΑ 30/45 - 465,520
ΒΕΑ 35/40 464,730 -
ΒΕΘ 50/70 450,920 -

Comments are closed.