ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2020:

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.087,353
UNLEADED 95 BIO 1.033,137 1.032,689
UNLEADED 100 BIO 1.097,167 1.097,563
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 782,133 781,187
HEATING GASOIL 704,862 703,813
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 757,650 759,815
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 375,273 371,642
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 435,573 431,942
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,730 542,674
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 414,532 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 319,969 318,901
Fuel Oil No 380 1%S 314,171 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 309,460 -
KERO SPECIAL 314,560 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 244,410 248,680
ΒΕΑ 30/45 - 264,840
ΒΕΑ 35/40 260,570 -
ΒΕΘ 50/70 247,810 -

Σάββατο έως Δευτέρα , 15 έως 17 Αυγούστου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα , 15 έως 17 Αυγούστου  2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.086,062
UNLEADED 95 BIO 1.031,855 1.031,408
UNLEADED 100 BIO 1.095,957 1.096,343
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 782,814 781,858
HEATING GASOIL 705,817 704,759
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 758,951 761,117
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 376,941 373,300
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 437,241 433,600
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 518,500 541,474
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 416,931 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 320,355 319,276
Fuel Oil No 380 1%S 314,477 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 310,260 -
KERO SPECIAL 315,370 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 245,060 249,320
ΒΕΑ 30/45 - 265,500
ΒΕΑ 35/40 261,240 -
ΒΕΘ 50/70 248,460 -

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.085,959
UNLEADED 95 BIO 1.031,734 1.031,286
UNLEADED 100 BIO 1.095,896 1.096,292
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 781,878 780,943
HEATING GASOIL 705,146 704,099
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 760,741 762,918
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 378,955 375,324
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 439,255 435,624
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 518,683 541,698
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 419,404 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 320,935 319,866
Fuel Oil No 380 1%S 315,188 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 309,720 -
KERO SPECIAL 314,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 246,000 250,280
ΒΕΑ 30/45 - 266,480
ΒΕΑ 35/40 262,200 -
ΒΕΘ 50/70 249,410 -

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.083,621
UNLEADED 95 BIO 1.029,394 1.028,957
UNLEADED 100 BIO 1.093,547 1.093,944
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 780,658 779,713
HEATING GASOIL 704,099 703,041
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 761,961 764,158
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 380,389 376,758
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 440,689 437,058
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 518,500 541,524
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 421,234 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 320,111 319,053
Fuel Oil No 380 1%S 314,416 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 308,910 -
KERO SPECIAL 314,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 245,540 249,830
ΒΕΑ 30/45 - 266,040
ΒΕΑ 35/40 261,750 -
ΒΕΘ 50/70 248,960 -

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.081,221
UNLEADED 95 BIO 1.026,994 1.026,546
UNLEADED 100 BIO 1.091,024 1.091,421
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 780,160 779,224
HEATING GASOIL 703,234 702,186
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 763,772 765,959
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,301 378,681
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 442,601 438,981
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,517 542,501
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 423,379 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 318,952 317,894
Fuel Oil No 380 1%S 313,246 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 308,930 -
KERO SPECIAL 314,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 245,490 249,770
ΒΕΑ 30/45 - 265,950
ΒΕΑ 35/40 261,670 -
ΒΕΘ 50/70 248,900 -

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.080,387
UNLEADED 95 BIO 1.026,191 1.025,723
UNLEADED 100 BIO 1.090,130 1.090,496
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 782,194 781,228
HEATING GASOIL 704,892 703,813
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 764,026 766,172
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,332 378,681
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 442,632 438,981
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,378 544,291
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 422,942 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 319,012 317,935
Fuel Oil No 380 1%S 313,114 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 312,040 -
KERO SPECIAL 317,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 247,320 251,570
ΒΕΑ 30/45 - 267,720
ΒΕΑ 35/40 263,470 -
ΒΕΘ 50/70 250,720 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Αυγούστου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.077,061
UNLEADED 95 BIO 1.022,855 1.022,408
UNLEADED 100 BIO 1.086,743 1.087,129
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 783,404 782,458
HEATING GASOIL 705,553 704,495
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 762,724 764,890
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 380,948 377,317
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 441,248 437,617
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,635 543,579
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 421,406 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 318,128 317,060
Fuel Oil No 380 1%S 312,066 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 312,860 -
KERO SPECIAL 317,960 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 249,210 253,470
ΒΕΑ 30/45 - 269,630
ΒΕΑ 35/40 265,360 -
ΒΕΘ 50/70 252,610 -

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.075,769
UNLEADED 95 BIO 1.021,564 1.021,106
UNLEADED 100 BIO 1.085,553 1.085,929
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 784,899 783,933
HEATING GASOIL 707,231 706,163
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 762,572 764,738
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 380,826 377,175
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 441,126 437,475
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,280 543,243
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 421,335 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 318,891 317,812
Fuel Oil No 380 1%S 312,707 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 313,580 -
KERO SPECIAL 318,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,410 256,670
ΒΕΑ 30/45 - 272,860
ΒΕΑ 35/40 268,600 -
ΒΕΘ 50/70 255,820 -

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.070,807
UNLEADED 95 BIO 1.016,610 1.016,133
UNLEADED 100 BIO 1.080,529 1.080,885
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 783,455 782,489
HEATING GASOIL 706,285 705,207
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 758,554 760,711
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 377,206 373,545
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 437,506 433,845
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,536 536,480
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 418,498 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 316,847 315,758
Fuel Oil No 380 1%S 310,572 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 311,160 -
KERO SPECIAL 316,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,660 256,910
ΒΕΑ 30/45 - 273,100
ΒΕΑ 35/40 268,840 -
ΒΕΘ 50/70 256,060 -