ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 13th, 2020:

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.083,621
UNLEADED 95 BIO 1.029,394 1.028,957
UNLEADED 100 BIO 1.093,547 1.093,944
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 780,658 779,713
HEATING GASOIL 704,099 703,041
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 761,961 764,158
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 380,389 376,758
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 440,689 437,058
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 518,500 541,524
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 421,234 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 320,111 319,053
Fuel Oil No 380 1%S 314,416 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 308,910 -
KERO SPECIAL 314,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 245,540 249,830
ΒΕΑ 30/45 - 266,040
ΒΕΑ 35/40 261,750 -
ΒΕΘ 50/70 248,960 -