ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.081,221
UNLEADED 95 BIO 1.026,994 1.026,546
UNLEADED 100 BIO 1.091,024 1.091,421
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 780,160 779,224
HEATING GASOIL 703,234 702,186
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 763,772 765,959
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,301 378,681
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 442,601 438,981
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,517 542,501
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 423,379 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 318,952 317,894
Fuel Oil No 380 1%S 313,246 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 308,930 -
KERO SPECIAL 314,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 245,490 249,770
ΒΕΑ 30/45 - 265,950
ΒΕΑ 35/40 261,670 -
ΒΕΘ 50/70 248,900 -

Comments are closed.