ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 5th, 2020:

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.066,840
UNLEADED 95 BIO 1.012,624 1.012,167
UNLEADED 100 BIO 1.076,623 1.077,010
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 779,377 778,410
HEATING GASOIL 702,522 701,454
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 755,382 757,557
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 374,663 371,012
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 434,963 431,312
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 505,919 528,944
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 417,227 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 313,857 312,779
Fuel Oil No 380 1%S 307,724 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 305,470 -
KERO SPECIAL 310,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 250,890 255,170
ΒΕΑ 30/45 - 271,390
ΒΕΑ 35/40 267,110 -
ΒΕΘ 50/70 254,300 -

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

Τρίτη, 4 Αύγουστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.068,274
UNLEADED 95 BIO 1.014,048 1.013,591
UNLEADED 100 BIO 1.078,119 1.078,495
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 780,861 779,896
HEATING GASOIL 704,241 703,173
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 760,324 762,491
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 380,938 377,277
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 441,238 437,577
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,515 524,551
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 426,166 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 313,754 312,666
Fuel Oil No 380 1%S 307,419 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 306,850 -
KERO SPECIAL 311,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 250,300 254,570
ΒΕΑ 30/45 - 270,810
ΒΕΑ 35/40 266,530 -
ΒΕΘ 50/70 253,720 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 1 έως 3 Αυγούστου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 1 έως 3 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.070,369
UNLEADED 95 BIO 1.016,173 1.015,695
UNLEADED 100 BIO 1.080,284 1.080,641
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 781,258 780,271
HEATING GASOIL 704,089 703,011
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 769,803 771,948
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 392,135 388,454
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,435 448,754
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 498,953 521,968
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 440,811 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 311,873 310,775
Fuel Oil No 380 1%S 305,364 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 307,090 -
KERO SPECIAL 312,220 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 248,550 252,810
ΒΕΑ 30/45 - 269,050
ΒΕΑ 35/40 264,790 -
ΒΕΘ 50/70 251,970 -