ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020

Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.214,854
UNLEADED 95 BIO 1.170,594 1.170,106
UNLEADED 100 BIO 1.240,513 1.240,920
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 934,805 933,768
HEATING GASOIL (ΧΠ) 730,341 729,213
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 959,992 962,300
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 581,684 577,789
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,984 638,089
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 693,658 718,157
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 629,057 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 489,391 488,241
Fuel Oil No 380 1%S 482,373 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 537,790 -
KERO SPECIAL 543,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,980 319,650
ΒΕΑ 30/45 - 336,910
ΒΕΑ 35/40 291,240 -
ΒΕΘ 50/70 277,610 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.