ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 17th, 2020:

Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020

Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.235,458
UNLEADED 95 BIO 1.191,219 1.190,742
UNLEADED 100 BIO 1.260,965 1.261,362
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 962,671 961,644
HEATING GASOIL (ΧΠ) 758,044 756,905
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 984,583 986,871
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 600,560 596,695
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,860 656,995
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 758,237 782,564
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,512 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 524,446 523,308
Fuel Oil No 380 1%S 517,684 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 557,370 -
KERO SPECIAL 562,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,400 317,740
ΒΕΑ 30/45 - 334,890
ΒΕΑ 35/40 289,540 -
ΒΕΘ 50/70 276,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)