ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 7th, 2020:

Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020

Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.245,070
UNLEADED 95 BIO 1.200,850 1.200,362
UNLEADED 100 BIO 1.270,413 1.270,810
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 993,120 992,103
HEATING GASOIL (ΧΠ) 788,950 787,822
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 997,621 999,909
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 612,387 608,533
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,687 668,833
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 779,818 804,033
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,899 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 544,472 543,332
Fuel Oil No 380 1%S 536,091 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,280 -
KERO SPECIAL 591,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 269,010 276,870
ΒΕΑ 30/45 - 293,930
ΒΕΑ 35/40 286,070 -
ΒΕΘ 50/70 272,600 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Ιανουαρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Ιανουαρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.242,507
UNLEADED 95 BIO 1.198,268 1.197,799
UNLEADED 100 BIO 1.267,809 1.268,216
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 993,984 992,977
HEATING GASOIL (ΧΠ) 789,377 788,280
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 996,278 998,576
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 611,888 608,044
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,188 668,344
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 772,577 796,802
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,089 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 537,230 536,112
Fuel Oil No 380 1%S 528,087 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 585,940 -
KERO SPECIAL 591,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,950 268,820
ΒΕΑ 30/45 - 285,880
ΒΕΑ 35/40 278,020 -
ΒΕΘ 50/70 264,550 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)