ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 29th, 2019:

Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019

Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.201,420
UNLEADED 95 BIO 1.157,191 1.156,682
UNLEADED 100 BIO 1.226,641 1.227,018
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,576 977,519
HEATING GASOIL (ΧΠ) 766,028 764,868
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 946,374 948,642
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 573,141 569,246
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,441 629,546
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,485 668,843
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,685 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 454,263 453,093
Fuel Oil No 380 1%S 439,761 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,800 -
KERO SPECIAL 588,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,030 236,890
ΒΕΑ 30/45 - 254,080
ΒΕΑ 35/40 255,220 -
ΒΕΘ 50/70 241,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 26 έως 28 Οκτωβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 26 έως 28 Οκτωβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.197,261
UNLEADED 95 BIO 1.153,051 1.152,533
UNLEADED 100 BIO 1.222,380 1.222,757
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,576 977,509
HEATING GASOIL (ΧΠ) 766,669 765,509
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 948,398 950,656
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 575,399 571,494
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 635,699 631,794
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,882 669,209
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,401 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,932 451,762
Fuel Oil No 380 1%S 438,215 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,330 -
KERO SPECIAL 587,760 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,480 234,340
ΒΕΑ 30/45 - 251,510
ΒΕΑ 35/40 252,650 -
ΒΕΘ 50/70 239,100 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)