ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 10th, 2019:

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.206,414
UNLEADED 95 BIO 1.162,123 1.161,634
UNLEADED 100 BIO 1.232,367 1.232,774
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 971,457 970,410
HEATING GASOIL 890,433 889,294
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 898,606 900,934
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 522,088 518,162
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,388 578,462
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 619,783 644,455
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,031 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 458,738 457,588
Fuel Oil No 380 1%S 445,416 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 585,940 -
KERO SPECIAL 591,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,500 265,360
ΒΕΑ 30/45 - 282,740
ΒΕΑ 35/40 283,880 -
ΒΕΘ 50/70 270,160 -