ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 3rd, 2019:

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.214,336
UNLEADED 95 BIO 1.170,035 1.169,537
UNLEADED 100 BIO 1.240,809 1.241,215
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 977,722 976,655
HEATING GASOIL 900,217 899,057
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 877,605 879,944
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 499,653 495,696
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,953 555,996
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 608,840 633,665
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,728 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 449,891 448,721
Fuel Oil No 380 1%S 434,554 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 601,660 -
KERO SPECIAL 607,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 279,330 278,180
ΒΕΑ 30/45 - 295,680
ΒΕΑ 35/40 296,830 -
ΒΕΘ 50/70 283,020 -