ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 30th, 2019:

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2019

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.234,391
UNLEADED 95 BIO 1.190,172 1.189,673
UNLEADED 100 BIO 1.259,959 1.260,335
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 971,173 970,126
HEATING GASOIL 899,230 898,082
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 838,277 840,555
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 458,891 455,006
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,191 515,306
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,479 603,805
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 504,119 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 472,193 471,034
Fuel Oil No 380 1%S 459,034 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 591,980 -
KERO SPECIAL 597,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 349,360 348,210
ΒΕΑ 30/45 - 365,370
ΒΕΑ 35/40 366,520 -
ΒΕΘ 50/70 352,970 -