ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 1st, 2019:

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2019

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.221,567
UNLEADED 95 BIO 1.177,338 1.176,931
UNLEADED 100 BIO 1.245,568 1.246,035
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 965,182 965,101
HEATING GASOIL 890,566 890,240
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 873,241 878,367
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 493,958 493,144
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,258 553,444
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,772 639,848
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 539,368 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 471,003 470,251
Fuel Oil No 380 1%S 458,718 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 579,350 -
KERO SPECIAL 584,650 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 358,050 357,760
ΒΕΑ 30/45 - 374,550
ΒΕΑ 35/40 374,840 -
ΒΕΘ 50/70 361,590 -

Σάββατο έως Κυριακή, 29 έως 30 Ιουνίου 2019

Σάββατο έως Κυριακή, 29 έως 30 Ιουνίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.221,567
UNLEADED 95 BIO 1.177,398 1.176,931
UNLEADED 100 BIO 1.245,639 1.246,035
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 966,098 965,101
HEATING GASOIL 891,328 890,240
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 876,119 878,367
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 496,917 493,144
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 557,217 553,444
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 616,019 639,848
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 542,521 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 471,359 470,251
Fuel Oil No 380 1%S 459,074 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 580,230 -
KERO SPECIAL 585,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 358,850 357,760
ΒΕΑ 30/45 - 374,550
ΒΕΑ 35/40 375,640 -
ΒΕΘ 50/70 362,380 -