ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 18th, 2019:

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.245,497
UNLEADED 95 BIO 1.201,307 1.200,820
UNLEADED 100 BIO 1.270,606 1.270,983
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 973,685 972,657
HEATING GASOIL 901,061 899,932
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 883,472 885,731
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 505,703 501,869
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 566,003 562,169
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,325 637,427
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,176 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 471,939 470,799
Fuel Oil No 380 1%S 458,535 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 589,490 -
KERO SPECIAL 594,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 364,880 363,750
ΒΕΑ 30/45 - 380,740
ΒΕΑ 35/40 381,860 -
ΒΕΘ 50/70 368,450 -