ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 23rd, 2018:

ΤΡΙΤΗ 23/01/2018

ΤΡΙΤΗ 23/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.148,699 UNLEADED LRP 1.189,379
UNLEADED 95 1.145,811 UNLEADED 95 1.145,027
UNLEADED 100 1.209,292 UNLEADED 100 1.209,292
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,040 DIΕSEL AUTO BIO 943,084
HEATING GASOIL 739,576 HEATING GASOIL 738,517
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 526,590 LPG 523,010
LPG Auto 531,400 LPG Auto 531,640
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 322,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,180
ΒΕΑ 35/40 337,830 ΒΕΑ 30/45 336,780
ΒΕΘ 50/70 325,510 -