ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 5th, 2018:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/01/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,140,736 UNLEADED LRP 1,181,436
UNLEADED 95 1,137,816 UNLEADED 95 1,137,013
UNLEADED 100 1,202,121 UNLEADED 100 1,202,142
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,124 DIΕSEL AUTO BIO 942,158
HEATING GASOIL 743,094 HEATING GASOIL 742,037
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 538,670 LPG 535,050
LPG Auto 545,520 LPG Auto 545,780
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,940 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,880
ΒΕΑ 35/40 337,800 ΒΕΑ 30/45 336,750
ΒΕΘ 50/70 325,280 -