ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 30/01/2018

ΤΡΙΤΗ 30/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.155,319 UNLEADED LRP 1.196,030
UNLEADED 95 1.152,471 UNLEADED 95 1.151,719
UNLEADED 100 1.215,281 UNLEADED 100 1.215,322
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,704 DIΕSEL AUTO BIO 945,809
HEATING GASOIL 741,274 HEATING GASOIL 740,267
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 507,950 LPG 504,460
LPG Auto 509,840 LPG Auto 510,120
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,000 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,990
ΒΕΑ 35/40 334,410 ΒΕΑ 30/45 333,400
ΒΕΘ 50/70 322,240 -

Comments are closed.