ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 29/08/2017

ΤΡΙΤΗ 29/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.092,285 UNLEADED LRP 1.133,007
UNLEADED 95 1.089,306 UNLEADED 95 1.088,523
UNLEADED 100 1.153,987 UNLEADED 100 1.154,028
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 859,954 DIΕSEL AUTO BIO 858,997
HEATING GASOIL 777,200 HEATING GASOIL 776,143
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 494,090 LPG 491,780
LPG Auto 498,620 LPG Auto 500,200
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,740
ΒΕΑ 35/40 280,930 ΒΕΑ 30/45 279,880
ΒΕΘ 50/70 268,200 -

Comments are closed.