ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 22/08/2017

ΤΡΙΤΗ 22/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.090,017 UNLEADED LRP 1.130,739
UNLEADED 95 1.087,018 UNLEADED 95 1.086,214
UNLEADED 100 1.152,207 UNLEADED 100 1.152,248
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 856,822 DIΕSEL AUTO BIO 855,845
HEATING GASOIL 773,783 HEATING GASOIL 772,705
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 490,540 LPG 488,200
LPG Auto 495,130 LPG Auto 496,710
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,930 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,860
ΒΕΑ 35/40 281,210 ΒΕΑ 30/45 280,140
ΒΕΘ 50/70 268,360 -

Comments are closed.