ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.092,224 UNLEADED LRP 1.132,955
UNLEADED 95 1.089,234 UNLEADED 95 1.088,452
UNLEADED 100 1.154,170 UNLEADED 100 1.154,231
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 859,923 DIΕSEL AUTO BIO 858,977
HEATING GASOIL 777,119 HEATING GASOIL 776,062
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 494,060 LPG 491,750
LPG Auto 498,580 LPG Auto 500,180
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,680
ΒΕΑ 35/40 281,940 ΒΕΑ 30/45 280,880
ΒΕΘ 50/70 269,140 -

Comments are closed.