ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 27th, 2017:

ΤΡΙΤΗ 27/06/2017

ΤΡΙΤΗ 27/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.063,291 UNLEADED LRP 1.104,001
UNLEADED 95 1.060,138 UNLEADED 95 1.059,294
UNLEADED 100 1.127,992 UNLEADED 100 1.128,013
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 833,369 DIΕSEL AUTO BIO 832,332
HEATING GASOIL 752,375 HEATING GASOIL 751,237
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 370,630 LPG 365,730
LPG Auto 383,030 LPG Auto 382,340
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,230 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,110
ΒΕΑ 35/40 277,330 ΒΕΑ 30/45 276,200
ΒΕΘ 50/70 263,830 -